• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Port Walcott - Úc

 • Tọa độ cảng: -20º -37' 0'' S, 117º 10' 59'' E
 • Mã cảng: AUPWL
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: Port Walcott PilotsWickham, WA 6720Australia
 • Quản lý cảng: Port Authority of Port Walcott
 • Số điện thoại: 61 8 9187 1329
 • Số fax: 61 8 9187 1601
 • Số Email: pilots@kisser.net.au
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 6 feet m
 • Channel: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Cargo Pier: 61 - 65 feet 18.6 - 19.8 meters
 • Mean Tide: 6 feet
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Open Roadstead
 • Turning Area: Yes