• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Điều khoản sử dụng tại Nguyentrans.com

Điều khoản sử dụng

Khi đọc tài liệu này, khách hàng đã hiểu rõ về các điều khoản sử dụng website của Nguyentrans.com. Và chúng tôi cũng sẽ luôn cập nhật các thông tin mới, các điều khoản sử dụng trong tương lại tại đây khi có sự thay đổi nếu thấy cần thiết

Quyền của khách hàng, người dùng khi truy cập website

Khách hàng, người dùng có thể sử dụng mọi chức năng trên website để phục vụ nhu cầu của mình mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, mọi tài liệu, tài nguyên trên website được chia sẻ miễn phí với người dùng.

Lưu ý: Người dùng không được chia sẻ cac tài nguyên trên website sang bất kỳ nơi nào khác mà không có dẫn nguồn bởi tất cả các nội dung, kiến thức được cập nhật trên nguyentrans.com được đầu tư và viết chia sẻ bởi những người đã có kinh nghiệm trong ngành logistics.

Người dùng có thể gửi phản hồi nếu thấy nội dung nào không đúng, Nguyen Logistics sẽ tiến hành xử lý và cập nhật thay đổi nếu phản hồi đó đúng.

Quyền của tác giả

Tác giả là những người có nhiều nằm kinh nghiệm trong ngành, các bài viết trên website được chi sẻ dưới góc nhìn cá nhân của tác giả về một vấn đề trong ngành Logistics khi đã từng trải nghiệm, nghe qua hay tiếp cận tới.

Tác giả có quyền yêu cầu người dùng không sử dụng tài nguyên của mình để chia sẻ tới các trang khác mà không được sự đồng ý của tác giả.

Quyền của Nguyen Logistics

Nguyen Logistics có quyền yêu cầu gỡ bỏ mọi hành vi copy, sao chép tài nguyên trên nguyentrans.com cho mục đích khác mà không được sự cho phép của Nguyen Logistics.