• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Zadar - Croatia

 • Tọa độ cảng: 44º 6' 52'' N, 15º 13' 39'' E
 • Mã cảng: HRZAD
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Croatia
 • Địa chỉ: Liburnska obala 6/1Zadar 23000Croatia
 • Quản lý cảng: Port of Zadar Authority
 • Số điện thoại: 385 23 201 201
 • Số fax: 385 23 201 222
 • Số Email: lucka.uprava.zadar@zd.htnet.hr
 • Website: www.port-authority-zadar.hr
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Central Mediterranean Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes