• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Sonderborg - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 54º 54' 17'' N, 9º 47' 7'' E
 • Mã cảng: DKSGD
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Harbour OfficeNorrebro 1Sonderborg 6400Denmark
 • Quản lý cảng: Sonderborg Havnekontoret
 • Số điện thoại: 45 74 42 27 65
 • Số fax: 45 74 43 30 19
 • Số Email: havnen@sonderborg.dk
 • Website: www.sonderborg-kommune.dk
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Denmark Straits
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater