• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Skive - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 56º 34' 0'' N, 9º 3' 0'' E
 • Mã cảng: DKSKV
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Postboks 66Havnevej 45Skive 7800Denmark
 • Quản lý cảng: Skive Shipping
 • Số điện thoại: 45 9752 1488
 • Số fax: 45 9752 7488
 • Số Email: jh@skiveshipping.dk
 • Website: www.skiveshipping.dk
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No