• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Skagen - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 57º 43' 0'' N, 10º 34' 59'' E
 • Mã cảng: DKSKA
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Havnevagtvej 30Skagen 9990Denmark
 • Quản lý cảng: Skagen Port Authority
 • Số điện thoại: +45 9844 6911
 • Số fax: +45 9844 5445
 • Số Email: sh@skagenhavn.dk
 • Website: www.skagenhavn.dk
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Oil Terminal: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater