• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Sibenik - Croatia

 • Tọa độ cảng: 43º 43' 55'' N, 15º 54' 2'' E
 • Mã cảng: HRSIB
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Croatia
 • Địa chỉ: Vladimira Nazora 53Sibenik 22000Croatia
 • Quản lý cảng: Port Authority of Sibenik
 • Số điện thoại: 385 22 218 001
 • Số fax: 385 22 200 362
 • Số Email: info@portauthority-sibenik.hr
 • Website: www.portauthority-sibenik.hr
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Central Mediterranean Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 71 - 75 feet 21.6 - 22.9 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Harbor Size: Medium
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural