• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Rovinj - Croatia

 • Tọa độ cảng: 45º 5' 1'' N, 13º 38' 17'' E
 • Mã cảng: HRROV
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Croatia
 • Địa chỉ: RovinjCroatia
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Mediterranean Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Cargo Pier: 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Harbor Type: Coastal Breakwater