• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Ploce - Croatia

 • Tọa độ cảng: 43º 2' 39'' N, 17º 24' 45'' E
 • Mã cảng: HRPLE
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Croatia
 • Địa chỉ: Trg Kralja Tomislava 21Ploce 20 340Croatia
 • Quản lý cảng: Port of Ploce Authority
 • Số điện thoại: 385 20 603 281
 • Số fax: 385 20 670 271
 • Số Email: lucka-uprava-ploce1@du.t-com.hr
 • Website: www.port-authority-ploce.hr
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Central Mediterranean Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural