• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Odense - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 55º 25' 9'' N, 10º 22' 48'' E
 • Mã cảng: DKODE
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Londongade 1Odense C, Funen 5000Denmark
 • Quản lý cảng: Port of Odense Administration
 • Số điện thoại: +45 7228 2000
 • Số fax: +45 7228 2030
 • Số Email: odense.port@odensehavn.dk
 • Website: www.odensehavn.dk
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Oil Terminal: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Lake or Canal
 • Turning Area: Yes