• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Nykobing - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 55º 19' 0'' N, 10º 48' 0'' E
 • Mã cảng: DKNBG
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Vesthavnsvej 33Fredericia DK-7000Denmark
 • Quản lý cảng: Associated Danish Ports A/S
 • Số điện thoại: +45 7921 5000
 • Số fax: +45 7921 5005
 • Số Email: post@adp-as.dk
 • Website: www.adp-as.com
 • Quy mô cảng: Medium
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater