• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Middelfart - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 55º 30' 19'' N, 9º 44' 0'' E
 • Mã cảng: DKMID
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Vesthavnsvej 33Fredericia DK-7000Denmark
 • Quản lý cảng: Associated Danish Ports A/S
 • Số điện thoại: +45 7921 5000
 • Số fax: +45 7921 5005
 • Số Email: post@adp-as.dk
 • Website: www.adp-as.com
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 56 - 60 feet 17.1 - 18.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater
 • Turning Area: Yes