• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng sông Metkovic - Croatia

  • Tọa độ cảng: 43º 1' 59'' N, 17º 38' 60'' E
  • Mã cảng: HRMET
  • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
  • Quốc gia: Croatia
  • Địa chỉ: MetkovicCroatia
  • Quy mô cảng: Very Small
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No