• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển nước sâu Melbourne - Úc

 • Tọa độ cảng: -37º -50' -22'' S, 144º 56' 39'' E
 • Mã cảng: AUMEL
 • Loại cảng biển: Cảng biển nước sâu [Deepwater Seaport]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: GPO Box 261Melbourne, Victoria 3001Australia
 • Quản lý cảng: Port of Melbourne Corporation
 • Số điện thoại: +61 3 9628 7555
 • Số fax: +61 3 9628 7550
 • Số Email: information@portofmelbourne.com
 • Website: www.portofmelbourne.com
 • Quy mô cảng: Very Large
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Large
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes