• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Kobenhavn - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 55º 42' 13'' N, 12º 35' 52'' E
 • Mã cảng: DKCPH
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Containervej 9P.O.Box 900Copenhagen K DK-2100Denmark
 • Quản lý cảng: Copenhagen Malmo Port AB
 • Số điện thoại: 45 35 46 11 11
 • Số fax: 45 35 46 11 64
 • Số Email: cmport@cmport.com
 • Website: www.cmport.com
 • Quy mô cảng: Large
 • Cảng nằm ở khu vực: Baltic Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Anchorage: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Oil Terminal: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Large
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater
 • Turning Area: Yes