• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Hasle - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 55º 10' 55'' N, 14º 42' 20'' E
 • Mã cảng: DKHSL
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Hasle, Bornholm 3790Denmark
 • Quản lý cảng: Hasle Havnekontor
 • Số điện thoại: 45 56 96 41 82
 • Số fax: 45 56 96 41 74
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Baltic Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Anchorage: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Oil Terminal: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater