• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Godbout - Canada

 • Tọa độ cảng: 49º 19' 25'' N, -67º -36' -29'' W
 • Mã cảng: CAGBT
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: PO Box 5201410 Rue Matane sur MerMatane, QCCanada
 • Quản lý cảng: Port of Godbout
 • Số điện thoại: 418 562 2500
 • Số fax: 418 560 8013
 • Số Email: stq@traversiers.gouv.qc.ca
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No