• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Gladstone - Úc

 • Tọa độ cảng: -23º -50' -32'' S, 151º 15' 34'' E
 • Mã cảng: AUGLT
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: 19 Yarroon Street (Street)PO Box 259 (Mailing)Gladstone, Queensland 4680Australia
 • Quản lý cảng: Central Queensland Ports Authority
 • Số điện thoại: +61 7 4976 1333
 • Số fax: +61 7 4972 3045
 • Số Email: info@gpa.org.au
 • Website: www.cqpa.com.au
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 51 - 55 feet 15.5 - 16 meters
 • Cargo Pier: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Oil Terminal: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural