• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Frederikshavn - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 57º 25' 58'' N, 10º 31' 54'' E
 • Mã cảng: DKFDH
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Oliepieren 7Frederikshavn DK-9900Denmark
 • Quản lý cảng: Frederikshavn Havn A/S
 • Số điện thoại: 45 9620 47 00
 • Số fax: 45 9620 47 11
 • Số Email: info@frederikshavnhavn.dk
 • Website: www.frederikshavnhavn.dk
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater