• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Ebeltoft - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 56º 11' 35'' N, 10º 40' 9'' E
 • Mã cảng: DKEBT
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Havneve 11Ebeltoft 8400Denmark
 • Số điện thoại: 45 86 34 31 24
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater