• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Dubrovnik - Croatia

 • Tọa độ cảng: 42º 39' 45'' N, 18º 5' 12'' E
 • Mã cảng: HRDBV
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Croatia
 • Địa chỉ: Obala Pape Ivana Pavla II. 1,Dubrovnik 20000Croatia
 • Quản lý cảng: Dubrovnik Port Authority
 • Số điện thoại: 385 20 313-333
 • Số fax: 385 20 418-551
 • Số Email: padubrovnik@portdubrovnik.hr
 • Website: www.portdubrovnik.hr
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Central Mediterranean Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Cargo Pier: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Harbor Size: Medium
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural