• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Darwin (Nt) - Úc

 • Tọa độ cảng: -12º -27' -9'' S, 130º 49' 44'' E
 • Mã cảng: AUDRW
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: GPO Box 390Darwin, Northern Territory 0801Australia
 • Quản lý cảng: Darwin Port Corporation
 • Số điện thoại: + 61 (8) 8922 0660
 • Số fax: + 61 (8) 8922 0666
 • Số Email: darwinport.dpa@nt.gov.au
 • Website: www.darwinport.nt.gov.au
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 66 - 75 feet 20.1 - 21.3 meters
 • Oil Terminal: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Medium
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes