• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Cairns - Úc

 • Tọa độ cảng: -16º -55' -59'' S, 145º 46' 59'' E
 • Mã cảng: AUCNS
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: Grafton & Hartley StreetsPO Box 594Cairns, Queensland 4870Australia
 • Quản lý cảng: Cairns Port Authority
 • Số điện thoại: +61 7 40523888
 • Số fax: +61 7 40521493
 • Số Email: marketing@cairnsport.com.au
 • Website: www.cairnsport.com.au
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes