• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Bakar - Croatia

  • Tọa độ cảng: 45º 18' 8'' N, 14º 31' 59'' E
  • Mã cảng: HRBAK
  • Quốc gia: Croatia
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No