• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Baie Verte - Canada

 • Tọa độ cảng: 49º 55' 31'' N, -56º -12' 0'' W
 • Mã cảng: CABVE
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: Baie VerteCanada
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes