• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Port Mellon - Canada

 • Tọa độ cảng: 49º 31' 16'' N, -123º -29' -39'' W
 • Mã cảng: CAPML
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Canada
 • Địa chỉ: Port Mellon, British Columbia V0N 2S0Canada
 • Quản lý cảng: Howe Sound Pulp and Paper Limited Partnership
 • Số điện thoại: 604-884-2575
 • Số Email: hsppcomments@hspp.ca
 • Website: www.hspp.ca
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Strait of Georgia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural