• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Port Alma - Úc

 • Tọa độ cảng: -23º -34' -46'' S, 150º 51' 30'' E
 • Mã cảng: AUPTL
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Úc
 • Địa chỉ: Bajool-Port Alma Rd via BAJOOLPort Alma, Queensland 4699Australia
 • Quản lý cảng: Central Queensland Ports Authority
 • Số điện thoại: 61 7 4934 6931
 • Số fax: 61 7 4934 6928
 • Website: www.cqpa.com.au
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Australia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 12 feet m
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Mean Tide: 12 feet
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural