• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Yichang - Trung Quốc

 • Tọa độ cảng: 31º 10' 0'' N, 111º 27' 0'' E
 • Mã cảng: CNYIC
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Địa chỉ: 282 Yanjiang RoadYichang, Hubei 443003China
 • Quản lý cảng: Yichang Harbour Administration Bureau
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Inland port: Yes
 • Mean tide: 34 feet m
 • Channel: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Mean Tide: 34 feet
 • Anchorage: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Harbor Type: River Natural