• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Yantai - Trung Quốc

 • Tọa độ cảng: 37º 32' 55'' N, 121º 24' 23'' E
 • Mã cảng: CNYNT
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Địa chỉ: 155 Beima RoadYantai, Shandong 264000China
 • Quản lý cảng: Yantai Port Group Limited
 • Số điện thoại: 86 535 674 2134
 • Số fax: 86 535 624 1892
 • Số Email: ytport@yantaiport.com.cn
 • Website: www.yantaiport.com.cn
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: Far East
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Harbor Type: Coastal Breakwater