• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Yangzhou - Trung Quốc

 • Tọa độ cảng: 32º 25' 1'' N, 119º 30' 25'' E
 • Mã cảng: CNYZH
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Địa chỉ: YangzhouChina
 • Website: www.yangzhou.gov.cn
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Inland port: Yes
 • Mean tide: 2 feet m
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes