• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Varna - Bulgaria

 • Tọa độ cảng: 43º 12' 23'' N, 27º 55' 17'' E
 • Mã cảng: BGVAR
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Bulgaria
 • Địa chỉ: 1 Slaveikov SquareVarna 9000Bulgaria
 • Quản lý cảng: Bulgarian Ports Authority
 • Số điện thoại: 67 77518 PORT BG
 • Số fax: 359 (052) 632 953
 • Số Email: headoffice@port-varna.bg
 • Website: www.port-varna.bg
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: Black Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Channel: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Anchorage: 51 - 55 feet 15.5 - 16 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater
 • Turning Area: Yes