• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Valdivia - Chile

 • Tọa độ cảng: -39º -47' -25'' S, -73º -20' -16'' W
 • Mã cảng: CLZAL
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Chile
 • Địa chỉ: Calle Luis Pasteur 5280P3SantiagoChile
 • Quản lý cảng: Valdivia Port Authority
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Oil Terminal: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Excellent
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural
 • Turning Area: Yes