• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Turbo - Colombia

 • Tọa độ cảng: 8º 4' 24'' N, -76º -52' -38'' W
 • Mã cảng: COTRB
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Colombia
 • Địa chỉ: TurboColombia
 • Quản lý cảng: Capitania de Turbo
 • Website: www.navescolombia.com
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Channel: 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters
 • Cargo Pier: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Anchorage: 56 - 60 feet 17.1 - 18.2 meters
 • Oil Terminal: 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Good
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes