• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Tunas de Zaza - Cuba

 • Tọa độ cảng: 21º 38' 36'' N, -79º -32' -59'' W
 • Mã cảng: CUTDZ
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
 • Quốc gia: Cuba
 • Địa chỉ: Tunas de ZazaCuba
 • Quản lý cảng: Empresa Terminales Mambisas de La Habana
 • Quy mô cảng: Very Small
 • Cảng nằm ở khu vực: Caribbean Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Cargo Pier: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Poor
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Open Roadstead
 • Turning Area: Yes