• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Talcahuano - Chile

 • Tọa độ cảng: -36º -41' -8'' S, -73º -6' -20'' W
 • Mã cảng: CLTAL
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Chile
 • Địa chỉ: Avenida Blanco Encalada 547TalcahuanoChile
 • Quản lý cảng: Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente
 • Số điện thoại: (56-41) 797600
 • Số fax: (56-41) 797626
 • Số Email: eportuaria@puertotalcahuano.cl
 • Website: www.puertotalcahuano.cl
 • Quy mô cảng: Medium
 • Cảng nằm ở khu vực: West Coast Of South America
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Harbor Type: Coastal Natural
 • Turning Area: Yes