• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Sumbe - Angola

  • Tọa độ cảng: -11º -11' -60'' S, 13º 50' 24'' E
  • Mã cảng: AONDD
  • Quốc gia: Angola
  • Cảng nằm ở khu vực: Angola/Namibia range
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No