• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Shidao - Trung Quốc

  • Tọa độ cảng: 36º 52' 59'' N, 122º 25' 0'' E
  • Mã cảng: CNSHD
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Cảng nằm ở khu vực: Far East
  • Thông tin thêm

  • Terminal: Yes