• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Sheyang - Trung Quốc

  • Tọa độ cảng: 33º 27' 36'' N, 120º 9' 0'' E
  • Mã cảng: CNSYG
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No