• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Shantou - Trung Quốc

 • Tọa độ cảng: 23º 21' 7'' N, 116º 41' 36'' E
 • Mã cảng: CNSWA
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Địa chỉ: 1 Shang Ping RoadGuangdongShantou 515011China
 • Quản lý cảng: Shantou Port Affairs Bureau
 • Số điện thoại: 86 754 893 2345
 • Số fax: 86 754 885 0425
 • Quy mô cảng: Medium
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 3 feet m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Oil Terminal: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural