• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Santa Lucia - Cuba

  • Tọa độ cảng: 22º 46' 1'' N, -83º -43' -56'' W
  • Mã cảng: CUSLU
  • Quốc gia: Cuba
  • Cảng nằm ở khu vực: Caribbean Sea
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No