• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Sal Island - Cape Verde

  • Tọa độ cảng: 16º 42' 22'' N, -22º -58' -11'' W
  • Mã cảng:
  • Quốc gia: Cape Verde
  • Cảng nằm ở khu vực: North Atlantic
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No