• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Puntarenas - Costa Rica

 • Tọa độ cảng: 9º 59' 32'' N, -84º -49' -35'' W
 • Mã cảng: CRPAS
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Costa Rica
 • Địa chỉ: PuntarenasCosta Rica
 • Quản lý cảng: Puntarenas Port Authority
 • Số điện thoại: 506 225687
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: North Pacific Ocean
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 3 feet m
 • Cargo Pier: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Mean Tide: 3 feet
 • Anchorage: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Oil Terminal: 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural