• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Pula - Croatia

 • Tọa độ cảng: 44º 52' 8'' N, 13º 50' 45'' E
 • Mã cảng: HRPUY
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Croatia
 • Địa chỉ: Kandlerova 42Pula 52 100Croatia
 • Quản lý cảng: Port Authority of Pula
 • Số điện thoại: 385 52 383 160
 • Số fax: 385 52 383 162
 • Số Email: info@luckauprava-pula.hr
 • Website: www.luckauprava-pula.hr
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 2 feet m
 • Cargo Pier: 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters
 • Mean Tide: 2 feet
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Oil Terminal: 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural