• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Puerto Bolivar - Colombia

 • Tọa độ cảng: 12º 12' 46'' N, -72º -10' -31'' W
 • Mã cảng: COPBO
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Colombia
 • Địa chỉ: Puerto BolivarColombia
 • Website: www.navescolombia.com
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: North Colombia
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 56 - 60 feet 17.1 - 18.2 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 76 feet - OVER 23.2m - OVER
 • Oil Terminal: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater
 • Turning Area: Yes