• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Bến phà Pelotas - Brazil

 • Tọa độ cảng: -31º -46' -59'' S, -52º -19' 0'' W
 • Mã cảng: BRPET
 • Loại cảng biển: Bến phà [Ferry]
 • Quốc gia: Brazil
 • Địa chỉ: Divisao Porto de PelotasRua Conde de Porto Alegre 1Pelotas, RS 96010-290Brazil
 • Quản lý cảng: Administracao do Porto de Pelotas
 • Số điện thoại: 55 53 3222 1125
 • Số fax: 55 53 3222 1815
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Excellent
 • Harbor Type: River Natural