• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng Palo Alto - Cuba

  • Tọa độ cảng: 21º 21' 35'' N, -78º -34' -48'' W
  • Mã cảng: CUPAL
  • Quốc gia: Cuba
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No