• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng sông Matadi - Cộng hòa Dân chủ Congo

 • Tọa độ cảng: -5º -49' -34'' S, 13º 28' 9'' E
 • Mã cảng: CDMAT
 • Loại cảng biển: Cảng sông [River Port]
 • Quốc gia: Cộng hòa Dân chủ Congo
 • Địa chỉ: Office National des Transports (ONATRA)Boulevard du 30 JuinKinshasaCongo, Democratic Republic of
 • Quản lý cảng: Port Authority of Matadi
 • Số điện thoại: 243 1 522 4761
 • Số fax: 243 1 522 2892
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: Yes
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 56 - 60 feet 17.1 - 18.2 meters
 • Oil Terminal: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Over 500 feet in length
 • Harbor Type: River Natural