• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Cảng biển Hirtshals - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 57º 35' 36'' N, 9º 58' 1'' E
 • Mã cảng: DKHIR
 • Loại cảng biển: Cảng biển [Seaport]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Norgeskajen 11Hirtshals 9850Denmark
 • Số điện thoại: 45 98 94 14 22
 • Số fax: 45 98 94 42 93
 • Số Email: hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk
 • Website: www.hirtshalshavn.dk
 • Quy mô cảng: Small
 • Cảng nằm ở khu vực: East part of North Sea
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters
 • Cargo Pier: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Harbor Size: Very Small
 • Shelter: Fair
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Breakwater