• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
  • 0948031764

Cảng biển Hantsport - Canada

  • Tọa độ cảng: 45º 4' 0'' N, -64º -10' -34'' W
  • Mã cảng: CAHPT
  • Loại cảng biển: Cảng biển [Pier, Jetty or Wharf]
  • Quốc gia: Canada
  • Địa chỉ: HantsportCanada
  • Quy mô cảng: Very Small
  • Thông tin thêm

  • Terminal: No