• 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mon - Sat: 8:00 AM - 7:30 PM
 • 0948031764

Hải cảng Haderslev - Đan Mạch

 • Tọa độ cảng: 55º 15' 1'' N, 9º 30' 17'' E
 • Mã cảng: DKHAD
 • Loại cảng biển: Hải cảng [Harbor]
 • Quốc gia: Đan Mạch
 • Địa chỉ: Postboks 11Honnoerkajen 3Haderslev Honnoerkajen 3Denmark
 • Quản lý cảng: Haderslev Havnekontor
 • Số điện thoại: 45 74 52 24 04
 • Số fax: 45 74 52 56 39
 • Số Email: jchansen@vip.cybercity.dk
 • Quy mô cảng: Small
 • Thông tin thêm

 • Terminal: No
 • Mean tide: 1 foot m
 • Channel: 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters
 • Cargo Pier: 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters
 • Mean Tide: 1 foot
 • Anchorage: 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters
 • Harbor Size: Small
 • Shelter: Good
 • Max Vessel Size: Up to 500 feet in length
 • Harbor Type: Coastal Natural